11 березня 2017 року у залі Приймальної комісії з 11.00 до 14.00. 11 квітня 2017 року у Центрі культури та мистецтв НАУ з 13.00 до 15.00. 03 червня 2017 року у Центрі культури та мистецтв НАУ з 09.00 до 11.00.

В день відкритих дверей  Кафедра  АКІК пропонує ознайомитись  з  підготовкою  бакалаврів та магістрів в освітній галузі знань 15 „Автоматизція та приладобудування”   за спеціальністю  151 Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології.

Навчання здійснюється державною або англій-ською мовою (на бюджетній або контрактній основі).

Об’єктами вивчення цього напряму є сучасні комп’ютеризовані технології щодо управління комп’ютерно-інтегрованими процесами з під-вищеним ступенем автоматизації; розробка, дослідження та випробування складних комп’ютерно-інтегрованих технологічних ком-плексів; сучасні системи автоматизованого про-ектування технологічних об’єктів.