23.02.2017р  Викладачами кафедри АКІК надруковано навчальний посібник. 

23            

          Філяшкін М.К., Калініченко В.В., Кеменяш Ю.М., Тупіцин М.Ф.

П 784 Програмне забезпечення моделювання систем цивільної авіації:

           Навчальний посібник – К.: «Принт-центр», 2017. – 256 с.

           ISBN 978-966-97410-4-2

У навчальному посібнику розглянуто основні поняття, визначення, положення та принципи математичного моделювання, надано класифікацію математичних моделей і методів моделювання. Описані основні етапи математичного моделювання.

Для студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним науково-технічним працівникам при розробці алгоритмічного та програмного забезпечення пілотажно-навігаційних комплексів, а також фахівцям у галузі розробки та досліджень складних систем цивільної авіації.