Наукові напрями дослідження:

Основними напрямами наукової діяльності, які розвиває кафедра, є наступні:

На кафедрі функціонують наукові школи, які очолюють:

Науково-дослідна робота на випусковій кафедрі

Науково-дослідна робота (НДР) кафедри проводиться за такими видами: держбюджети НДР, госпрозрахункові НДР, підготовка науково-педагогічних кадрів (аспірантів і докторантів), індивідуальна наукова діяльність професорсько-викладацького складу (публікації та участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах), організація науково-дослідної роботи студентів.

Основні наукові напрями сьогоденної науково-дослідної роботи кафедри:

Детальніше Область впровадження результатів роботи: розробка алгоритмічного забезпечення пілотажно-навігаційних систем та комплексів повітряних суден; розробка методологій автоматизованого проектування комп'ютерно-інтегрованих комплексів, перевірка адекватності розроблених алгоритмів та математичних моделей; проведення комп’ютерного моделювання процесів, що досліджуються. Фінансування наукових досліджень здійснюється як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок господарських договорів.

Кафедра авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів виконує держбюджетні та госпрозрахункові теми за напрямками:

За Грантами Президента України для молодих вчених на кафедрі у 2008 році виконано НДР «Методологія управління та навігації мобільних автономних роботів» №GP/F26/0166, а у 2011 році НДР «Методологія навігації мобільних роботів на основі візуального позиціонування та картографування» №GP/F32/011. У результаті конкурсного відбору проектів наукових досліджень, що будуть фінансуватись за рахунок державного бюджету починаючи з 2012 року, кафедрі запропоновано продовжити наукові дослідження по створенню інтегрованої інформаційної системи для безпілотного літального апарату (НДР № 781 ДБ-12 «Комплексна робота по створенню дослідного зразка безпілотної авіаційної системи України на базі двомоторного безпілотного повітряного судна») та дослідження у галузі вітроенергетики середовища слабких вітрів (НДР 786 ДБ-12 «Енергетична установка для використання енергії слабких вітрів та сонця»). Згідно з планом НДР співробітники кафедри також проводять дослідження в рамках кафедральних науково-дослідних робіт: НДР «Розробка тренажера із елементами адаптивності» (робота закінчена у 2010 році) та поточна НДР «Стенд напівнатурного моделювання з мікропроцесорною системою управління». Наукові розробки кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів впроваджуються як в університеті, так і поза його межами. Кафедра плідно співпрацює з Державним підприємством «Орізон –Навігація» у напрямку розробки програмних модулів інерціальної-супутникових систем навігації, з виробничим об‘єднанням «Київприлад» по вдосконаленню програмних імітаторів типу МРЗС-05М, з ДержККБ «Луч» у напрямку розробки технологій створення безплатформних інерціальних систем управління. Чимало співробітників цих підприємств суміщають свою професійну діяльність з викладацькою діяльністю на кафедрі авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів. Результати науково-дослідної роботи також використовуються в учбовому процесі НАУ при підготовці фахівців за напрямом «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» спеціальності «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». Науково-дослідна робота викладачів на випусковій кафедрі За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано понад 300 наукових праць. Серед них: Видано монографій – 2:
 1. Ф.М. Захарін, В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкін Алгоритмічне забезпе-чення інерціально-супутникових систем навігації. - К.: НАУ, 2011. – 320 с.
 2. А.А. Зеленков, В.М. Синеглазов «Бортовые системы автоматического управления. Оценка надежности по результатам испытаний» - К.: НАУ, 2010. – 268 с. Опубліковано підручників та посібників з грифом МОНУ – 5:
 3. Аблесімов О.К., Александров Є.Є., Александрова І.Є. Автоматичне керування рухомими об’єктами і технологічними процесами. - Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. – 444 с.
 4. В.О. Рогожин, В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкін Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден. - К.: НАУ, 2006. – 316 с.
 5. М.К. Філяшкін, В.О. Рогожин, А.В. Скрипець, Т.І. Лукінова Інерціально-супутникові навігаційні системи. - К.: НАУ, 2009. – 272 с.
 6. В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкін, М.Ф. Тупіцин, О.О. Гурська Системи активного управління літальних апаратів (англ). - К.: НАУ, 2009. – 160 с.
 7. М.Ф. Тупіцин, М.Г. Луцький Графічне і геометричне моделювання та інтерактивні системи. - К.: НАУ, 2011. – 180 с.
Опубліковано статей у виданнях ВАК України та за межами СНД – 115, серед них:
 1. О. К. Аблесімов, А. Ю. Гончар Синтез спостерегачів стану у складі безпілотних літальних апаратів // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №3(29). – С. 60 – 64.
 2. Maryasov N., Maryasova T., Maryasov A. Estimation of quality of 3D holographic images by means of stereogrammetry// Optics and Optoelectronics, SPIEEurope: Prague, Czech Republic, May 2011
 3. В. М. Синеглазов, О. И. Варченко, О. П. Барановская Интерфейс программного имитатора системы микропроцессорной релейной защиты // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №3(29). – С. 70 – 73.
 4. Н. Ф. Тупицин, Л. В. Тупицина, А. С. Юрченко Расчет характеристик устройства посадки беспилотного летательного аппарата // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №3(29). – С. 90 – 94.
 5. Мухина М.П., Ильницкая С.И., Браун Д. Обзор средств навигации мобильных робототехнических комплексов // Арсенал -ХХI. – 2007. – №1. – С.18-25.
 6. В. М. Синеглазов, Ш. И. Аскеров Оптимальный выбор комплекса технических средств навигационных систем беспилотных летательных аппаратов // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №3(29). – С. 101 – 108.
 7. Mariasov N. Numerical modeling of influence telescope segment placement at aperture and its quality on focusing radiated field // Astronomical Telescopes and Instrumentation, SPIE: Orlando, Florida USA May 2009.
 8. Н. К. Филяшкин, В. А. Рогожин Использование косвенных методов измерений для оценки точностных характеристик измерителей вертикали на этапе летных испытаний // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №2(28). – С. 39 – 45.
 9. Мухіна М.П., Дацюк Р.С., Лазарєва К.І. Управління рухом мобільного об'єкта на основі розпізнавання візуальної інформації // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2007. – Вып. 135. – С. 79-83.
 10. Mariasov N. The numerical calculation of converging light beam diffraction on apodized aperture//III International Conference for Young Scientists on Laser Optics, Optical Society of America: St.Petersburg, Russia, June 2006.
 11. О. К. Аблесімов Оптимізація параметрів гіроскопічних датчиків швидкості систем автоматичного керування // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2008. – №1(15). – С. 75 –
 12. М. К. Філяшкін, Т. І. Мар’ясова Алгоритми субоптимальної фільтрації в схемах комплексування інерціально-супутникових систем за методом компенсації // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №2(28). – С. 100 – 106.
 13. А. С. Юрченко Об интегрированной среде для разработки цифровых фильтров // Управляющие системы и машины. – 2007. – № 2. – С. 40 – 44.
 14. В.М. Конюшко, О.А. Корченко, О.В. Пузиренко Розробка вимог до рівня володіння англійською мовою для студентів, які навчаються у напрямах телекомунікацій та захисту інформації // Мова та історія : Зб. наук. праць КНУ ім. Шевченка, вип. 89, 2006р.
 15. С. П. Борсук Алгоритм перерозподілу часу, призначеного для роботи слухача між підсистемами тренажера // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №2(28). – С. 149 –
 16. Н. Ф. Тупицин, А. В. Бондарчук Расчет характеристик газодинамического взлетно-посадочного устройства // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №2(28). – С. 161 –
 17. В. М. Синеглазов, А. С. Юрченко Оценивание системных издержек при динамическом сегментном распределении памяти // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №2(28). – С. 125 – 128.
 18. Мухіна М.П. Розробка мінімальної структури автономної навігаційної системи мобільного наземного робота широкого використання // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2008. – Вып. 142. – С. 129-134.
 19. М. К. Філяшкін, А. А. Закордонець Алгоритми роботи адаптивної системи керування бічним рухом безпілотного літального апарата на етапі виходу на лінію заданого шляху // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2009. – №2(20). – С. 103 – 109.
 20. Mariasov N. Improving beam quality by aperture elements phase correction //Optics and Optoelectronics, SPIE Europe: Prague, Czech Republic, June 2007.
 21. В. П. Подольський, В. М. Синєглазов Математичне моделювання аварійних ситуацій системи плита - об’єкт // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №2(28). – С. 107 –
 22. В. Й. Кашматов Ведение в анализ проблем оптимального взаимодействия оператора с объектом в дистанционной системе управления // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 209. – №2(20). – С. 95 – 101.
 23. В. М. Синеглазов, Б. И. Дмитренко А. В. Кульбака Проектирование метеостанции как составной части ветроэнергетической установки // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №2(28). – С. 71 – 76.
 24. О. К. Аблесімов, С. В. Пахомов, П. В. Контури підсумовування систем автоматичного керування // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №1(27). – С. 72 – 77.
 25. Mariasov N. Direct Diffractive Image Simulation Using MSDI Method //Adaptive Optics: Analysis and Methods, Optical Society of America : Vancouver, BC, Canada, April 2007
 26. О. Ю. Красноусова, Д. А. Найда Компьютерный анализ схемы гиратора с незаземленной нагрузкой // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №1(27). – С. 83 – 86.
 27. М. П. Мухіна, О. В. Кавун Дослідження алгоритму прогнозування траєкторії руху об’єкта // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2011. – №1(27). – С. 109 – 114.
 28. В. Й. Кашматов Применение квазипредметой системы управления угловым движением самолета для перевода самолета из горизонтального полета в снижение по глиссаде // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2008. – №1(19). – С. 109 – 114.
 29. М. П. Мухіна Алгоритм управления движением мобильного робота с дифференциальным приводом по заданной траектории // Кібернетика и вычислительная техника Вып. 153, К., 2007. С. 96-
 30. О. К. Аблесімов Застосування метода D- розбиття при дослідженні частотних характеристик автоматичних систем // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2007. – №2(12). – С. 63 – 66.
 31. О. К. Аблесімов Автоматизація процесів топоприв'язки рухомих об'єктів // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2009. – №2(20). – С. 105 – 109.
 32. Мухіна М. Далекомірна візуальна навігація мобільних роботів з використанням системи маркерів // Матеріали другої міжнародної наукової конференції «Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития» – м. Харків, 2007. – С. 523.
 33. Mukhina M. Control Algorithm for Four-Wheeled Robot Motion for Monitoring Problems // 4th International Conference Mechatronic System fnd Materials.- Poland, Bialystok, 2008. - P. 24.
 34. В. Й. Кашматов Линейная модель произвольных движений руки человека- оператора нагруженной рукояткой управления, моделирующей динамику объекта управления // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2010. – №4(24). – С. 120 – 124.
 35. О. К. Аблесімов Гіроскопічні рами із системою розвантаження // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2009. – №4(22). – С. 106 – 108.
 36. М. К. Філяшкін, В. О. Рогожин Інерціально-супутникова мікроелектромеха-нічна гіровертикаль // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2010. – №1(23). – С. 124 – 128.
 37. Мухіна М.П., Дацюк Р.С., Лазарєва К.І. Алгоритм визначення відстані від відомого орієнтира в задачах візуального позиціонування мобільних об'єктів // Радиоэлектроника и информатика. – 2006. - №2(33). – С. 106-109

Опубліковано доповідей на конгресах та конференціях – 155, серед них:

 1. Sineglazov V., Krasnousova O., Egorshin Y. The new methods of signal spectrum definition // of the THIRD WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st, - K., 2008 - С. 32.1.
 2. Chumachenko E., Khimina N. Imitating modeling of dynamics of virtual objects // of the THIRD WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st - K, 2008. - С. 32.5.
 3. Sineglazov V., Fedosenko A. The Development of the automated projecting system of gas distributed networks // of the THIRD WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st, - K., 2008 - С. 32.8.
 4. Sergeyev I. Voltmeters: solartron models 7065, 7071 and 7081 ADC analysis // of the THIRD WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st – К., 2008 – C.32.15.
 5. Ilnytska S., Borsuk S. Quality assessment criteria of electronic charts and technical means of their visualization // of the THIRD WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st. - К., 2008 – C.32.22
 6. Filyashkin N., Lukinova T. Parametrical identification of models of errors of inertion system of navigation in a mode of integration with satellite navigating system // of the THIRD WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st –К., 2008 – C.32.27
 7. Mukhina M. Algorithm of visual tracking of contrast moving objects// of the THIRD WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st - К., 2008 – C.32.33.
 8. Ablesimov A. To the matter on sensor’ selection of automatic systems // of the THIRD WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st .- К., 2008. – C.32.37.
 9. Sineglazov V., Borsuk S. Adoptability in aviation training systems // of the THIRD WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st .-К., 2008. – C. 6.33.
 10. Аблесимов А.К. К вопросу о влиянии конструктивних параметров АСУ на их устойчивость // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.1.
 11. Кеменяш Ю.М. определение и учет гидродинамических сил, возникающих при колебаниях жидкости в не полностью заполненных баках // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.5.
 12. Мухіна М.П., Ільницька С.І. Порівняння швидкості та точності алгоритмів управління рухом наземних роботів з диференціальним приводом // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.17.
 13. Филяшкин Н.К., Лукинова Т.И. Исследование ошибок первичных датчиков, определенных из уравнений ошибок БИНС навигационных параметров // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.21.
 14. Рогожин В.О., Друк Ю.О., Лукінова Т.І. Застосування методу послідовного аналізу для планування та управління льотним експериментом // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.35.
 15. Тупицин Н.Ф. Алгоритм определения параметров транспортного средства с помощью видеокамеры // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.39.
 16. Филяшкин Н.К., Лукинова Т.И Варианты ошибок БИНС для параметров ориентации, которые используются в алгоритмах оптимальной обработки информации // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.43.
 17. Марьясов Н.П., Марьясов А.П. Численное моделирование влияния положения сегмента телескопа на апертуре на качество фокусирования // // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.47.
 18. Синеглазов В.М., Романенко В.А. Особенности программной реализации имитационной модели движения транспортных потоков // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.52.
 19. Химина Н.В. Эффективность использования функциональных тренажеров в авиапредприятии // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.56.
 20. Синєглазов В.М., Смірнова А.Л. Параметрична ідентифікація процесу гідроструйного різання // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.60.
 21. Красноусова О.Ю. Использование специальных функций в задачах анализа электрических сигналов и цепей // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.78.
 22. Кашматов В.Й. Эргономический анализ причин ошибок техники пилотирования эргатической системы управления самолета СУ 27 УБ № 42 в районе г. Львов при выполнении демонстрационного полета 27 июля 2002 г. // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» - К.: НАУ, 2007. – С. 22.80.
 23. Мухіна М.П. Алгоритм прогнозування траєкторії руху об’єкта при відео спостереженні // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» - К.: НАУ, 2011. – С. 22.1.
 24. Аблесимов А.К., Красавчиков Р.Ю., Крупа С.В. Принципы эксплуатационных регулировок замкнутых САУ// Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» – К.: НАУ, 2011. – С. 22.5.
 25. Барановська О.П. Побудова функціонального тренажера операторів служб релейного захисту // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» – К.: НАУ, 2011. – С. 22.13.
 26. Синєглазов В.М., Дмитренко Б.І., Кульбака А.В. Автоматизоване проектування вітроенергетичних комплексів // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» – К.: НАУ, 2011. – С. 22.17.
 27. Синєглазов В.М., Кадем Р.К. Автоматизированное проектирование БПЛА как решение задачи многокритериальной оптимизации // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» – К.: НАУ, 2011. – С. 22.21.
 28. Козлов А.П. Трехкоординатный неконтактный измеритель микропере - мещений // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» – К.: НАУ, 2011. – С. 22.25.
 29. Подольський В.П., Побудова математичної моделі випробувального стенду авіаційного обладнання // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» – К.: НАУ, 2011. – С. 22.32.
 30. Філяшкін М.К. Виставка та калібрування інерціальної мікромеханічної курсовертикалі безпілотного літального апарата // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» – К.: НАУ, 2011. – С. 22.36.
 31. Філяшкін М.К., Мар’ясова Т.І., Мар’ясов М.П. Схема обробки інформації з модернізованим фільтром в комплексній навігаційній системі // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» – К.: НАУ, 2011. – С. 22.44.
 32. Белый В.Н. Структура программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы контроля электротехнической аппаратуры // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» – К.: НАУ, 2011. – С. 22.52.
 33. Тупицин Н.Ф. Газодинамический безаэродромный способ взлета и посадки БПЛА // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» – К.: НАУ, 2011. – С. 22.60.
 34. Кринецкий М.И., Процько А.А., Софилканич И.И. Микропроцессорная система управления динамическим стендом полунатурного моделирования БПЛА // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 68.
 35. Аблесімов О.К. Спостерігачі стану БПЛА // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 73.
 36. Кашматов В.И. Квазипредметная система дистанционного управления движением беспилотных летательных аппаратов // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 101.
 37. Синеглазов В.М., Филяшкин Н.К., Аскеров Ш.И. Принципы комплексирования данных в навигационных системах БПЛА // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 105.
 38. Осадчий А.В., Белый В.Н. Опыт производства аэрокосмической техник на ГП ПО «Киевприбор // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 110.
 39. Синєглазов В.М., Барановська О.П. Адаптивне тестування операторів ДПЛА // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 115.
 40. Сидоренко К.Н. Применение солнечной энергии в БПЛА // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 120.
 41. Синеглазов В.М., Дьяков С.А. Автоматизированная система отображения траектории движения БПЛА на электронной карте местности // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 125.
 42. Konyushko V.M. The methods to increase the erfficiency of nonlinear sampled-data networked control systems as component parts of modern aircraft computer networks // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 130.
 43. Козлов А.П. Емкостный измеритель малых высот полета воздушного судна // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 140.
 44. Сергеев И.Ю., Туренко Д.Н. Измерительный преобразователь широтно-импульсного сигнала в код // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 147.
 45. Філяшкін М.К. Передстартова підготовка інерціальної мікромеханічної курсовертикалі безпілотного літального апарата // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 151.
 46. Тупицин Н.Ф., Тупицина Л.В., Юрченко А.С. Устройство безаэродромной посадки БПЛА с помощью тросовой системы // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 158.
 47. Мухіна М.П. Алгоритм вейвлет-перетворення для визначення текстур в задачах навігації БПЛА // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 165.
 48. Новік М.В. Інтегрована інерціально-супутникова система навігації, що базується на принципах комплексної обробки інформації з використанням калманівської фільтрації // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 171.
 49. Синеглазов В.М, Хоменко К.А. Принципы построения программного обеспечения функциональных тренажеров операторов дистанционных пилотных летательных аппаратов // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 179.
 50. Синеглазов В.М., Аскеров Ш.И. Автоматизированное проектирование навигационных систем беспилотных летательных аппаратов // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 183.
 51. Мар’ясова Т.І. Субоптимальна фільтрація в схемах комплексування ІССН з багатокаскадною схемою компенсації інерційності // Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів» – К.: НАУ, 2011. – С. 189.
 52. Співробітники кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів приймали участь в організації та проведенні наукових конференцій: – I-st international conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control” (на базі Інституту аерокосмічних систем управління НАУ, м. Київ, 13-16 жовтня 2010р.). –Науково-технічної конференції «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів (на базі кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів НАУ, м. Київ, 17-18 жовтня 2011р.)