Участь в науці

Науково-дослідницька робота студентів на кафедрі організована за основними науковими напрямами, що запропоновані викладачами. Для виконання роботи залучається матеріально-технічна база кафедри, комп'ютери, пакети прикладних програм, мережа Інтернету, наукові розробки викладачів, навчальний і науковий відділи бібліотеки.

На кафедрі діють студентські гуртки «Енергетичні установка для використання енергії слабких вітрів та сонця» під керівництвом професора Синєглазова В.М., «Системи управління та навігації» під керівництвом професора Філяшкін М.К., «Системи візуального розпізнавання образів у комп‘ютерному зорі» під керівництвом доцента Мухіної М.П., «Програмне забезпечення моделювання складних систем» під керівництвом доцента Юрченка О.С, «Мікропроцесорні системи» під керівництвом ст. викладача Кренецького М.І., та інші. Найбільш значні результати студентських робіт доповідаються на студентських науково-технічних конференціях, конференціях молодих вчених університету з опублікуванням тез доповідей. За результатами проведення Х міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ, сучасні проблеми науки», що проходила 7-9 квітня 2010 року було опубліковано 18 тез доповідей, серед яких такі роботи студентів кафедри:

 1. Яременко О.Г., «Метод шифрування текстових даних».
 2. Бойченко М.С., «Дослідження впливу розташування центру мас літака та його динамічні характеристики».
 3. Крупа С.В., «Методы стабилизации поля зрения приборов наблюдения».
 4. Саадатфар С., «Автономный навигационный комплекс».
 5. Алієв А.Ш., Смирнов І.Д., «Інерціально-супутникова мікроелектро-механічна гіровертикаль».
 6. Bagranovska N.Yu., «Program complex of detecting the contours of visual objects in SLAM problems».
 7. Gusyatnikova I.V. «Mathematical modelling of road traffic».
 8. Sintia Ligaga, «Gas dynamic method of landing of unmanned aerial vehicle».
 9. Dolhorukov S. O., Roman B. V., «FPGA programming using software XILINX ISE 9.2».
 10. Volkova A.F., «Gromova O.O., «Control system of helicopter type UAV».

 11. За результатами проведення ХІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ, сучасні проблеми науки», що проходила 6-7 квітня 2011 року було опубліковано 24 тези доповідей, серед яких такі роботи студентів кафедри:
 12. Пахомов С.В., «Дослідження контурів налаштування замкнутих систем автоматичного керування літальних апаратів».
 13. Ногай П.О., «Розробка системи автосупроводження цілі у режимі реального часу».
 14. Семенюк Ю.Ф., «Система автоматичного управління оптимальним набором висоти заданого ешелону» .
 15. Євсеєва В.О., «Калібрування датчиків безплатформної інерціальної навігаційної системи» .
 16. Andriychuk N.O., «Graphic editor gdi+».
 17. Hromova O.O., «Security of mobile computers in wireless network».
 18. Kostur P.P., «Application of fibre optical gyroscopes on modern aircrafts».
 19. Seden I.V., Rybak N.P., «Image segmentation».
 20. Turenko D.M., «3-D image construction».
 21. Askerov R.Sh., «Avionics full duplex switched Ethernet».
Результати студентських робіт також представляються на виставках та конкурсах студентських наукових робіт. В 2010 року в конкурсі профспілок від кафедри взяли участь студенти: Юхимук А..М., Пахомов С. В., Яременко О. Г., Курдельчук Т. П., Швець О. С., Папков К. Ю., Долгоруков С. О., Роман Б. В., Авдєєв Ю. І., Васягін А. Д., Чмут І. О., Школьний В. О., Процько А. А., Журавель О. О., Калюжний Д. В., Наталіч В. М., Баграновська Н. Ю., Гусятнікова І. В., Єременко І. Д., Гончаров О. В. В 2011 році в конкурсі ім. Пінчука, м. Київ, брав участь Алієв А. Ш. В конкурсі МОНмолодьспорту, м. Київ, брали участь Юхимук А. М. та Хаданович В. О. В конкурсі НАНУ брали участь Яременко О. Г., Романович Н. Ю. та Єременко І. Д. Протягом 2005-2010 років на кафедрі авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів була створена матеріально-технічна база для проведення наукових досліджень і практичної підготовки студентів. Результати науково-дослідних робіт студентів використовуються при постановці лабораторних робіт, виконанні курсових і дипломних проектів, а також використовуються в науково-дослідних роботах, що виконуються на кафедрі. Зокрема при виконанні НДР № 598 ДБ-09 «Методики створення інтегрованої інформаційної системи літаків малої авіації на основі безплатформної нанотехнологічної інерціальної навігаційної системи» залучалися студенти спеціальності 8.092502/8.05020202 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».