Расстояние между строками Обтекание

Участь в науціv

Науково-дослідницька робота студентів на кафедрі організована за основними науковими напрямами, що запропоновані викладачами.   Для виконання роботи залучається матеріально-технічна база кафедри, комп'ютерні класи, мережа Інтернету, наукові розробки викладачів, навчальний і науковий відділи бібліотеки.

На кафедрі діють студентські гуртки «Енергетичні установка для використання енергії слабких вітрів та сонця» під керівництвом професора Синєглазова В.М., «Системи управління та навігації» під керівництвом професора Філяшкін М.К., «Сучасна теорія керування» під керівництвом професора Аблесімова О.К., «Системи візуального розпізнавання образів у комп‘ютерному зорі» під керівництвом доцента Мухіної М.П., «Програмне забезпечення моделювання складних систем» під керівництвом ст. викладача Кеменяша Ю.М., та інші.

Найбільш значні результати студентських робіт доповідаються на студентських науково-технічних конференціях, конференціях молодих вчених університету, зокрема на Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ, сучасні проблеми науки». Результати наукової творчості студентів також презентуються на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, у стипендіальній програмі «ЗАВТРА.UA», у Всеукраїнської програмі "Авіатор", на Всеукраїнських олімпіадах.

Результати студентських робіт також представляються на виставках та конкурсах студентських наукових робіт. Студенти кафедри ставали лауреатами республіканських міжвузівських конкурсів студентських наукових робіт, а команда студентів кафедри під керівництвом проф. Аблесімова О.К. неодноразово виборювала призові місця на другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Студенти кафедри Бабенюк Г.М., Примак А.П. та Козловець В.В. ставали переможцями масштабного всеукраїнського освітнього проекту для талановитої молоді, яка захоплюється авіацією - програми "Авіатор", та відвідали Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже.

В лабораторії кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів створена матеріально-технічна база для проведення наукових досліджень і практичної підготовки студентів. Результати науково-дослідних робіт студентів використовуються при постановці лабораторних робіт, виконанні курсових і дипломних проектів, а також використовуються в науково-дослідних роботах, що виконуються на кафедрі. Зокрема при виконанні НДР № 598 ДБ-09 «Методики створення інтегрованої інформаційної системи літаків малої авіації на основі безплатформної нанотехнологічної інерціальної навігаційної системи» залучалися студенти спеціальності 8.092502/8.05020202 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».