Історія кафедри

В 1965 році в КПЦА був відкритий факультет автоматики й обчислювальної техніки ( ФАОТ ), на якому в 1966 році була створена кафедра бортових систем керування й автопілотів - БСК й АП . Першим завідувачем кафедри був д.т.н., доц. Сменковський Є.Г. Створення кафедри було відкликом на життєву необхідність готувати фахівців з автоматизованих систем керування, які почали широко використовуватися в цивільній авіації. З 1971 року до 1976 року кафедру очолював д.т.н., проф. Байбородін Ю.В. В 1976 році факультет був реорганізований і кафедра була приєднана до кафедри авіаційних приладів й автоматів ( АПА ) на електротехнічному факультеті ( ЕТФ ). Кафедру очолив д.т.н., проф. Грохольський А.Л.

В 1978 році наказом ректора була створена кафедра автоматизованих бортових систем керування - АБСК , завідувачем якої був призначений д.т.н., проф. Тунік А.А. Авіаційна техніка розвивалася й відгуком на це було введення нових спеціалізацій , це призвело до наступної зміни назви факультету - факультет авіаційного обладнання - ФАО , на кафедрі створили дисципліни по пілотажно-навігаційним комплексам, тому й назва кафедри змінилася на " Автоматизовані системи керування й пілотажно-навігаційні комплекси " - АСУ й ПНК .

В 1999 році кафедру очолив д.т.н., академік Академії наук управління й навігації, проф. Синєглазов В.М. Життя ставило нові завдання в сфері вдосконалення авіаційного обладнання, одним з яких є впровадження бортових цифрових обчислювальних комплексів. За кафедрою була закріплена спеціалізація "Автоматизація проектування, виробництво й випробування авіаційного обладнання ", з'явилися нові дисципліни й проблеми. Кафедра мала ЕОМ СМ-1420, але цього було вже мало. В 1993 році на кафедрі з'явилася перша ПЕОМ , а в 1996 році силами колектива був створений перший на факультеті комп'ютерний клас. З 2000 року кафедра отримала нову назву - " Комп'ютерно-інтегрованих комплексів" - КІК .