Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва