Расстояние между строками Обтекание

Стандарти вищої освіти України
спеціальність 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"


Перший (бакалаврський) рівень
Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва
Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп’ютерних систем

Освітньо-професійні програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології