Расстояние между строками Обтекание

Стандарти вищої освіти України
спеціальності "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"


Перший (бакалаврський) рівень
Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва 2023 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва 2021
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва 2020 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва 2018
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва 20217 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва 2016
Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп’ютерних систем
Зміни до освітньо-наукових програм обговорювались та затверджувалися на розширених (з участю студентів) засіданнях кафедри та на засіданнях кафедри з участю стейкхолдерів.

Освітньо-професійні програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології