Обтекание

Англомовний проект на кафедрі АКІК

  У 1999 році в тоді ще Київському міжнародному університеті цивільної авіаціїбуло започатковано навчання студентів англійською мовою (англомовний проект) . Цей проект досі є одним з пріоритетів НАУ, адже завдяки йому університет готує фахівців міжнародного рівня, що дозволяє НАУ займати топові позиції в національному рейтингу навчальних закладів. Викладачів для забезпечення дієвості англомовного навчання готують на кафедрі іноземних мов за фахом НН ГМІ. Нині сертифікати, що підтверджують рівень знання англійської (CEO, IELTS, TOEFL, ІСАО, НАУ), мають 286 викладачів, які проводять заняття для бакалаврів з 842 дисциплін, а для магістрів - з 400 дисциплін. Сьогодні він охоплює ряд технічних та гуманітарних спеціальностей,до опанування наук англійською мовою залучено більш 2000 студентів.

Розвиткові англомовного навчання в галузі авіації сприяє використання сучасних літаків, що виробляються такими компаніями як Boeing та Airbus для авіаперевезень, що здійснюються українськими авіакомпаніями. Оскільки вся технічна документація для цих літаків надрукована англійською мовою та стажування українських спеціалістів авіаційної галузі теж здійснюється англійською мовою, то її поглиблене вивчення становить нагальну необхідність. З іншого боку, успіх українського літака на авіасалоні Ле Бурже (Франція, 2007 р.) зробило актуальним вихід цих літаків на міжнародні авіалінії та високопрофесійну популяризацію здобутків вітчизняного авіабудування. Звичайно, це вимагає підготовки спеціалістів з поглибленим знанням англійської мови, які здатні до її вільного використання як у професійній, так і в між особистісній площині.

  Інтеграція в європейський освітній простір стала в останні роки головним пріоритетом вітчизняної університетської системи. Загальновизнаний досвід в сфері міжнародних зв’язків зробив НАУ провідним університетом країни по імплементації вимог та стандартів Болонської системи, мета якої створення єдиного європейського освітнього простору. З 2005 року в університеті запроваджено кредитно-модульну систему побудови навчальних дисциплін, яка структурно повністю відповідає європейським аналогам. Оскільки високий рівень академічної мобільності(можливість стажування або продовження навчання в будь-якому закордонному університеті) є характерною рисою системи європейської університетської освіти, англомовне навчання стає своєрідним стартовим майданчиком для подібних обмінів. Відповідно, студенти та викладачі англомовних груп – головні претенденти на участь в цих важливих та перспективних програмах.

  Орієнтація на найпередовіші науково-технічні здобутки та сучасні освітні технології – характерний принцип побудови навчального процесу в НАУ, який став органічною частиною нашої університетської традиції.  І у цьому зв’язку, цілком органічною виглядає увага до вивчення іноземних мов та навчання на іноземних мовах. Свідчення цього – п’ять кафедр іноземних мов, які існують в університеті на сьогоднішній день. Але іноземна мова – це лише один з обов’язкових компонентів сучасного освітнього процесу.  Мова завжди слугує задля чогось – в нашому випадку, задля інтенсифікації науково-технічного співробітництва та діалогу з іноземними колегами, задля своєчасного доступу до їх найновіших розробок, задля можливості стажування в провідних університетах світу. Можна впевнено стверджувати, що НАУ по цим показникам  – один з провідних університетів на пострадянському просторі. Наші викладачі та студенти активно співробітничають з університетами Голландії та Франції, Південної Кореї та Китаю, США та Росії, Великої Британії та Швеції. Десятки студентів щорічно проходять стажування за кордоном та приймають участь в міжнародних конференціях, семінарах та симпозіумах.

  Протягом роботи Центру англомовної освіти простежується тенденція до збільшення студентів, які навчаються англійською мовою. Це є цілком природним, адже вільне володіння англійською мовою значно збільшує попит на фахівця як на вітчизняному, так і на світовому ринках праці. Випускники англомовних бакалаврських та магістерських програм нашого університету відчули це на собі – адже іноземна мова у поєднанні з якісною фаховою підготовкою – це запорука життєвого успіху будь де – в Україні та Росії, Китаї та Франції, США та Великій Британії.
Подальший розвиток англомовного проекту триватиме, оскільки він забезпечує як набуття професійних знань, так і сприяє формуванню комунікативних компетентностей випусків НАУ. А це, в свою чергу, збільшує перспективи професійного та особистісного зростання та надає значні переваги при працевлаштуванні