Расстояние между строками

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Бакалаврський рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма
"Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва"
Освітньо-професійна програма
"Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем"
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 Історія української державності та культури*    Робоча програма дисципліни
  Ділова українська мова*    Робоча програма дисципліни
  Фахова іноземна мова*    Робоча програма дисципліни
  Філософія*    Робоча програма дисципліни
Цикл професійної підготовки
  Вища математика*    Робоча програма дисципліни
  Фізика*    Робоча програма дисципліни
  Основи екології*    Робоча програма дисципліни
 Комп'ютерні технології та програмування*    Робоча програма дисципліни
  Інженерна та комп'ютерна графіка*    Робоча програма дисципліни
  Електротехніка та електромеханіка*    Робоча програма дисципліни
  Електроніка та схемотехніка*    Робоча програма дисципліни
  Мікропроцесорна техніка*    Робоча програма дисципліни
  Метрологія, технологічні вимірювання та прилади*    Робоча програма дисципліни
  Технічні засоби автоматизації*    Робоча програма дисципліни
  Програмування мікропроцесорних систем*    Робоча програма дисципліни
  Бази даних*    Робоча програма дисципліни
  Теорія систем і системний аналіз*    Робоча програма дисципліни
  Основи охорони праці*    Робоча програма дисципліни
 * Дисципліни, які викладаются потоком для всіх oсвітньо-професійних програм 151 спеціальності - «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
 Теорія автоматичного керування    Робоча програма дисципліни  Теорія автоматичного керування    Робоча програма дисципліни
 Програмне забезпечення моделювання систем цивільної авіації    Робоча програма  Операційні системи для авіоники    Робоча програма дисципліни
 Авіаційні прилади та бортові інформаційні системи   Робоча програма дисципліни  Бортові інформаційні системи    Робоча програма дисципліни
 Проектування систем автоматизації    Робоча програма дисципліни  Інформаційні технології проектування авіоніки    Робоча програма дисципліни
 Автоматизація технологічних процесів та виробництв    Робоча програма дисципліни  Бортові цифрові обчислювальні системи    Робоча програма дисципліни
 Основи автоматизованого керування рухом ПС    Робоча програма дисципліни  Програмне забезпечення авіаційних комп'ютерних систем    Робоча програма дисципліни
 Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів    Робоча програма дисципліни  Теорія автоматичного управління польотом літаків    Робоча програма дисципліни
 Пілотажні комплекси    Робоча програма дисципліни  Ідентифікація об'єктів автоматизації    Робоча програма дисципліни
 Обчислювальні системи літаководіння    Робоча програма дисципліни
Перелік дисциплін відповідає робочим навчальним планам
№ РБ - 2 - 151 - 3 / 21 денної та № РБ - 2 - 151 - 2 з / 21 заочної форми навчання
Перелік дисциплін відповідає робочим навчальним планам
№ РБ - 2 - 151 - 3 / 21 денної та № РБ - 2 - 151 - 3 з / 21 заочної форми навчання

Магістерський рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма
"Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва"
Освітньо-професійна програма
"Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп’ютерних систем"
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
  Ділова іноземна мова*    Робоча програма дисципліни
  Філософські проблеми наукового пізнання*    Робоча програма дисципліни
Цикл дисциплін професійної підготовки
  Методологія прикладних досліджень у сфері автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій*    Робоча програма дисципліни
  Прикладна теорія ідентифікації*    Робоча програма дисципліни Work program
  Методи моделювання та оптимізації систем та процесів*    Робоча програма дисципліни
 * Дисципліни, які викладаются потоком для всіх oсвітньо-професійних програм 151 спеціальності - «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
  Системи активного управління повітряними суднами
   Робоча програма дисципліни Work program
  Багатофункціональні системи автоматизованого управління польотом
   Робоча програма дисципліни
  Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден
   Робоча програма дисципліни Work program
  Бортові інтегровані системи управління та навігації
   Робоча програма дисципліни
  Алгоритмічне та інформаційне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем
   Робоча програма дисципліни Work program
  Алгоритми комплексування в бортових інформаційних системах
   Робоча програма дисципліни
  Науково-дослідна практика у сфері комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв
   Робоча програма дисципліни
  Науково-дослідна практика у сфері інформаційного забезпечення та інженерії авіаційних комп’ютерних систем
   Робоча програма дисципліни
  Переддипломна практика
   Робоча програма дисципліни
  Переддипломна практика
   Робоча програма дисципліни
Перелік дисциплін відповідає навчальним та робочим навчальним планам
  № РМ - 2 - 151 - 2 / 21   денної та   № РМ - 2 - 151 - 2 з / 21   заочної форми навчання
Перелік дисциплін відповідає робочим навчальним планам
  № РМ - 2 - 151 - 3 / 22   денної та   № РМ - 2 - 151 - 3 з / 22   заочної форми навчання