Почалися попередні захисти магістерських робіт

7 грудня в режимі відео-конференції пройшла перша хвиля попередніх захистів дипломних робіт. Свої роботи презентовали випускники 2022 року освітнього ступеня "Магістр" заочної та денної форми навчання.


Дипломну роботу "Система дистанційного моніторингу сонячної електростанції" презентує студент Хандюк С.С.


Дипломну роботу "Мультиагентна система автоматизованого проектування" презентує студент Шевченко В.В.

Наслідками попереднього захисту стало виявлення ступені готовності дипломних робіт, а також набуття студентами навичок проведення презентацій результатів власних наукових досліджень.