Фахові вступні випробування


Програми фахового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з нормативним терміном навчання

Графіки вступних випробувань

Програми фахового вступного випробування на освітній ступінь «Магістр» за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»