Наукові напрями дослідження:

Основними напрямами наукової діяльності, які розвиває кафедра, є наступні:

На кафедрі функціонують наукові школи, які очолюють:

Науково-дослідна робота на випусковій кафедрі

Науково-дослідна робота (НДР) кафедри проводиться за такими видами: держбюджети НДР, госпрозрахункові НДР, підготовка науково-педагогічних кадрів (аспірантів і докторантів), індивідуальна наукова діяльність професорсько-викладацького складу (публікації та участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах), організація науково-дослідної роботи студентів.

Основні наукові напрями сьогоденної науково-дослідної роботи кафедри:

Детальніше Область впровадження результатів роботи: розробка алгоритмічного забезпечення пілотажно-навігаційних систем та комплексів повітряних суден; розробка методологій автоматизованого проектування комп'ютерно-інтегрованих комплексів, перевірка адекватності розроблених алгоритмів та математичних моделей; проведення комп’ютерного моделювання процесів, що досліджуються. Фінансування наукових досліджень здійснюється як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок господарських договорів.

Кафедра авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів виконує держбюджетні та госпрозрахункові теми за напрямками:

За Грантами Президента України для молодих вчених на кафедрі у 2008 році виконано НДР «Методологія управління та навігації мобільних автономних роботів» №GP/F26/0166, а у 2011 році НДР «Методологія навігації мобільних роботів на основі візуального позиціонування та картографування» №GP/F32/011. У результаті конкурсного відбору проектів наукових досліджень, що будуть фінансуватись за рахунок державного бюджету починаючи з 2012 року, кафедрі запропоновано продовжити наукові дослідження по створенню інтегрованої інформаційної системи для безпілотного літального апарату (НДР № 781 ДБ-12 «Комплексна робота по створенню дослідного зразка безпілотної авіаційної системи України на базі двомоторного безпілотного повітряного судна») та дослідження у галузі вітроенергетики середовища слабких вітрів (НДР 786 ДБ-12 «Енергетична установка для використання енергії слабких вітрів та сонця»). Згідно з планом НДР співробітники кафедри також проводять дослідження в рамках кафедральних науково-дослідних робіт: НДР «Розробка тренажера із елементами адаптивності» (робота закінчена у 2010 році) та поточна НДР «Стенд напівнатурного моделювання з мікропроцесорною системою управління». Наукові розробки кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів впроваджуються як в університеті, так і поза його межами. Кафедра плідно співпрацює з Державним підприємством «Орізон –Навігація» у напрямку розробки програмних модулів інерціальної-супутникових систем навігації, з виробничим об‘єднанням «Київприлад» по вдосконаленню програмних імітаторів типу МРЗС-05М, з ДержККБ «Луч» у напрямку розробки технологій створення безплатформних інерціальних систем управління. Чимало співробітників цих підприємств суміщають свою професійну діяльність з викладацькою діяльністю на кафедрі авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів. Результати науково-дослідної роботи також використовуються в учбовому процесі НАУ при підготовці фахівців за напрямом «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» спеціальності «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». Науково-дослідна робота викладачів на випусковій кафедрі За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано понад 300 наукових праць. Наукові здобутки викладачів кафедри заведені у відповідних профілях наукометричних баз данних.


Аблесімов Олександр Костянтинович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OItKhf8AAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Ablesimov_Aleksandr

Василенко Микола Павлович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vb07NzkAAAAJ&hl=uk

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Vasylenko

Даскал Євген Вікторович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=MRpQrnAAAAAJ

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Evgen_Daskal

Дмитренко Богдан Іванович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=1&user=yDmsQ40AAAAJ

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Bohdan_Dmytrenko

Зіганшин Анвар Абдулович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=N1OZdbsAAAAJ&hl=en

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Anwar_Zihanshin

Калініченко Володимир Володимирович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=k5gp7XoAAAAJ

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Kalinichenko

Кеменяш Юрій Михайлович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jwf3BBgAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Yu_M_Kemenyash_Yu_M_Kemenyash

Козлов Анатолій Павлович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=l6OVX1wAAAAJ&gmla=AJsN-F4XKq6nGFODAl6eSS16M5ZPSe4k1QI-kWKROvItQ9HWAQMyf8KFH0L_geoKUs7ziYDO9kvglguK64xY21_ML2EP73QgwwQJa_rLlhKNMfXzXbB6AfkTziONvtPyAtYn39Jr_OSFvwww34CdJCxbRVT2yKGv9w

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Anatoliy_Kozlov

Красноусова Ольга Юріївна

Профіль Google Scholar

https://www.researchgate.net/profile/Olga_Krasnousova

Профіль Research Gate

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&

Кринецький Михайло Іванович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=hWmJX4QAAAAJ

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Mikhail_Krinetskyi

Мухіна Марина Петрівна

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=51IxJk4AAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Mukhina

Опанасюк Юрій Арценович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QRHEWv8AAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

www.researchgate.net/profile/Yuriy_Opanasiuk

Пантєєв Роман Леонідович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=we1mBSIAAAAJ

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Roman_Pantyeyev

Сєргеєв Ігор Юрійович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uCefugMAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Igor_Sergeyev

Синєглазов Віктор Михайлович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=t_9xhA0AAAAJ&hl=ru&authuser=1

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Sineglazov

Тупіцин Микола Федорович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DhasRnYAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Mikola_Tupitsyn/stats

Філяшкін Микола Кирилович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=pOJT4RkAAAAJ&hl=en

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Filyashkin