Наукові напрями підготовки:

1. Автоматизація систем управління, проектування й обробка інформації.
2. Автоматизація процесів управління літальних апаратів.

Коротке найменування наукового напряму №1

Науковий керівник напряму Синєглазов В.М. д.т.н., професор Науковий напрям Автоматизація систем управління, проектування й обробка інформації.

Коротке найменування наукового напряму №2

Науковий керівник напряму Філяшкін М.К. к.т.н., професор Науковий напрям Автоматизація процесів управління літальних апаратів

Спеціальності:

05.13.01 – Управління в технічних системах.
05.13.03 – Системи й процеси управління.
05.13.06 - Автоматизовані системи управління й прогресивні інформаційні технології.
05.13.12 - Системи автоматизації проектних робіт.

Умови прийому до аспірантури:

Прийом до аспірантури кафедри здійснюється два рази на рік, на початку травня й у жовтні. Претендентам при собі необхідно мати список наукових праць (бажано по наукових тематиках кафедри або близьких до них). Про інші документи можна довідатися у відділі аспірантури НАУ.