Расстояние между строками

Дисципліни навчального плану*:

Цикл дисциплін з оволодіння загальнонауковими (філософськими)компетентностями


- Філософія наук і інновацій
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни
- Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни
- Когнітивні технології прогнозування стану соціотехнічних та соціокультурних систем
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни

Цикл дисциплін із набуття універсальних навичок дослідника та викладача


- Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни
- Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни

Цикл дисциплін із оволодіння глибинними знаннями зі спеціальності**


- Системно-синергетичне моделювання обʼєктів досліджень та математичні методи обробки даних
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни
- Прикладна теорія ідентифікації
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни
- Нейротехнології у комп’ютерно-інтегрованих системах
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни
- Сучасна теорія керування
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни
- Теорія систем та системний аналіз
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни

Цикл дисциплін зі здобуття мовних компетентностей


- Англійська мова наукового спрямування
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни
- Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни

Цикл практичної підготовки


- Фахова науково-педагогічна практика
            Сілабус дисципліни       Робоча програма дисципліни

*Перелік компонентів ОП (дисциплін навчального плану) сформований на основі аналізу аналогічних вітчизняних та іноземних програм і затверджений на засіданні кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів Пр. № 8/дф від 1.03.2021 та Пр. № 8/маг від 1.03.2021 .
**Дисципліни з оволодіння глибинними знаннями зі спеціальності заносяться в індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії