Расстояние между строками

Шановний абітурієнт!
Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти регулюються
наказом Міністерства освіти і науки України № 1098 від 13 жовтня 2021 року
На офіційному сайті Приймальної комісії НАУ оприлюднено
«Правила прийому до Національного авіаційного університету»
Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти врегульовані окремим положенням, яке стосується студентів, що навчалися у вищих навчальних закладах Донецької та Луганської областей, та тимчасовим положенням для здобувачів вищої освіти НАУ.