Расстояние между строками

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН НА 2024-2025 н.р.


Бакалаврський рівень вищої освіти


  
Освітньо-професійна програма
"Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва"
Освітньо-професійна програма
"Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем"
Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін
Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін
Осінній семестр
Весняний семестр
Осінній семестр
Весняний семестр
2 курс
2 курс
  Числові методи    Сілабус   Java програмування    Сілабус   Числові методи    Сілабус   С++ і об’єктно-орієнтоване програмування    Сілабус
  Стандарти та проектна документація на
  системи автоматизації
   Сілабус
  Автоматизовані системи контролю
   Сілабус
  Проектна документація на системи
авіоники
   Сілабус
  Системи польотного контролю
   Сілабус
  Компетенції та навички Soft skills
   Сілабус
  Компетенції та навички Soft skills
   Сілабус
3 курс
3 курс
  Ергономічні принципи дизайну
  інтерфейсів авіоніки
   Сілабус
  Бортові цифрові обчислювальні
  машини
   Сілабус
  Захист інформації в бортових
  інформаційних системах
   Сілабус
  Основи мехатроніки
   Сілабус
  Комп'ютерні та комунікаційні системи та
  мережі
   Сілабус
  Робототехніка    Сілабус   Мережеві та інформаційні
 технології
   Сілабус
  Бортові системи відображення інформації    Сілабус
  Мікроелектромеханічні системи
   Сілабус
  Мікромеханічні прилади та системи
   Сілабус
4 курс
4 курс
  Прикладна теорія імовірності в задачах управління    Сілабус   Нечітка логіка в задачах управління та обробки інформації    Сілабус   SLAM системи    Сілабус   Нечіткі моделі та методи в
  інтелектуальних системах
   Сілабус
  Надійність та діагностика технічних систем    Сілабус   Цифрова обробка сигналів і зображень
   Сілабус
  Інтерфейси бортових комп'ютерних
  комплексів
   Сілабус
  Основи навігації за геофізичними полями
   Сілабус
  Нейротехнології в комп’ютерно-інтегрованих системах    Сілабус   Нейронні мережі глибокого навчання
  Сілабус
Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін
Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін
2 курс
2 курс
  Методи комп’ютерних обчислень
   Сілабус
  Python програмування
  Сілабус
  Методи комп’ютерних обчислень
   Сілабус
  Python програмування
  Сілабус
  Робоча документація на системи автоматизації технологічних процесів
   Сілабус
  Автоматизовані системи технічної діагностики
   Сілабус
  Засоби автоматизації створення проектної документації
   Сілабус
  Автоматизовані системи технічної діагностики
   Сілабус
  Етика ділового спілкування    Сілабус   Етика ділового спілкування    Сілабус
3 курс
3 курс
  Основи ергономіки
   Сілабус
  Цифрові обчислювальні машини
   Сілабус
  Методи та засоби захисту інформації
   Сілабус
  Безпілотні літальні апарати
   Сілабус
  Основи інтeрнeт-технологій    Сілабус   Мехатронні та робототехнічні системи    Сілабус   Інтернет речей    Сілабус   Системи відображення інформації
   Сілабус
  Мікросистемна техніка    Сілабус   Мікроелектронні датчики фізичних величин    Сілабус
4 курс
4 курс
  Цифрові системи управління та обробки інформації    Сілабус   Fuzzy-технології    Сілабус   Візуальна одометрія    Сілабус   Моделі нечіткої логіки    Сілабус
  Теорія надійності    Сілабус   Цифровий спектральний аналіз
   Сілабус
  Волоконно-оптичні лінії зв'язку
   Сілабус
  Основи кореляційно-екстремальної
навігації
   Сілабус
  Штучні нейронні мережі    Сілабус   Самонавчальні системи    Сілабус

Магістерський рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма


"Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва"


  
Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін
Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін
  Графічне та геометричне моделювання й інтерактивні системи   
Сілабус
Work program
  Графічне проектування інформаційних систем на основі Rational Rose   
Сілабус
  Сучасна теорія керування    Сілабус Work program   Апарат простору станів в сучасній теорії багатовимірного керування    Сілабус
  Системи адаптивного управління    Сілабус Work program   Самоналагоджувальні системи управління    Сілабус
  Оптимальні системи управління    Сілабус Work program   Оптимальне управління дискретними системами    Сілабус
  Експертні системи та теорія прийняття рішень    Сілабус Work program   Методи та системи штучного інтелекту    Сілабус
  Техніко-економічне забезпечення інтегрованих транспортних систем   
Сілабус
Work program
  Системи підтримки прийняття рішень    Сілабус

Освітньо-професійна програма


"Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп'ютерних систем"


  
Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін
Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін
  Проектно-графічне моделювання    Сілабус   Графічне моделювання й інтерактивні системи    Сілабус
  Методи сучасної теорії керування    Сілабус   Математичні методи в теорії керування    Сілабус
  Самоналагоджувальні системи управління    Сілабус   Адаптивне та ситуаційне управління    Сілабус
  Оптимальне управління дискретними системами    Сілабус   Теорія оптимального управління безперервними динамічними системами    Сілабус
  Методи та системи штучного інтелекту    Сілабус   Експертні системи та теорія прийняття рішень    Сілабус
  Інтелектуальні технології на транспорті    Сілабус   Техніко-економічне забезпечення інтегрованих транспортних систем    Сілабус