Расстояние между строками

Каталог вільного вибору аспірантами навчальних дисциплін на 2024-2025 н.р.
для проектування індивідуальної освітньої траєкторії (фаховий вибір)

- Багато-критеріальна оптимізація на основі популяційних алгоритмів


            Сілабус дисципліни

- Інтелектуальні системи обробки зображень


            Сілабус дисципліни

- Нечіткі нейронні мережі


            Сілабус дисципліни

- Штучні нейронні мережі глибокого навчання


            Сілабус дисципліни

- Нечітка логіка в аерокосмічних системах


            Сілабус дисципліни

- Інтелектуальні системи управління літальних апаратів


            Сілабус дисципліни

- Системи автоматизованого проектування безпілотних літальних апаратів та їх обладнання


            Сілабус дисципліни

- Робототехнічні системи і комплекси


            Сілабус дисципліни

- Інтегровані навігаційні комплекси безпілотних літальних апаратів


            Сілабус дисципліни

Обрані дисципліни варіативного компоненту заносяться в індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії