Расстояние между строками Обтекание

  Освітньо-професійні програми підготовки фахівців випусковою кафедрою авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів

Галузь знань: 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Кваліфікація:

Бакалавр з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та та робототехніки

Відповідно з навчальним планом бакалавра студенти окрім дисциплін вищої школи  вивчають зокрема такі дисципліни:

Авіаційна специфіка університету  віддзеркалюється в наступних дисциплінах:

Освітньо-професійні програма другого (магістерського) рівня вищої освіти:
 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Кваліфікація:

Магістр з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та та робототехніки

В рамках підготовки магістрів студенти в циклі професійної підготовки вивчають дисципліни:

Авіаційна специфіка віддзеркалюється в дисциплінах:

 

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
 «Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем»

Кваліфікації:

Бакалавр з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та та робототехніки

Відповідно з навчальним планом бакалавра студенти окрім дисциплін вищої школи  вивчають зокрема такі дисципліни:

Авіаційна специфіка університету  віддзеркалюється в наступних дисциплінах:

Освітньо-професійні програма другого (магістерського) рівня вищої освіти:
 «Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп’ютерних систем»

Кваліфікація:

Магістр з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та та робототехніки

В рамках підготовки магістрів студенти в циклі професійної підготовки вивчають дисципліни:

Авіаційна специфіка віддзеркалюється в дисциплінах:

Кафедра авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів історично здійснювала підготовку фахівців з пілотажно-навігаційних (комп'ютерно-інтегрованих) комплексів і бортових систем автоматизованого управління. Авіаційний профіль спеціальності за якою здійснюється підготовка фахівців залишився й у теперішній час. Випускники кафедри за спеціальністю автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології успішно працюють на інженерних і керівних посадах підприємств цивільної авіації та приладобудування України, ближнього і дальнього зарубіжжя, забезпечуючи розробку, виробництво, дослідження та обслуговування бортових комп'ютерно-інтегрованих комплексів, а також комплексів автоматизованого обслуговування аеропортів. Наші випускники затребувані на таких Київських підприємствах як: АНТК ім. Антонова, Арсенал, завод Артема, ДККБ «Луч», завод автоматики ім. Петровського, а також в аеропортах м. Києва.    На своїх робочих місцях випускники демонструють високий професійний рівень, вміння швидко адаптуватися до умов на місцях працевлаштування і за всіма критеріями відповідають вимогам сучасності.

Усі цілі освітньо-професійних програми відповідають візії та місії Національного авіаційного університету й тісно пов’язані зі стратегією розвитку НАУ на період до 2030 року. Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-професійних програм інтереси здобувачів вищої освіти, роботодавців, та академічної спільноти враховані шляхом моніторингу та публічного обговорення проектів освітньо-професійних програм на сайті НАУ. Зміни до освітньо-професійних програм обговорювались та затверджувалися на розширених (з участю студентів та стейкхолдерів) засіданнях кафедри. Зокрема ОПП «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» магістерського рівня ВО (протокол №4 від 20.02.23), бакалаврського рівня ВО (протокол №4 від 20.02.23). ОПП «інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп’ютерних систем» магістерського рівня ВО (протокол №4 від 20.02.23),ОПП «інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем» бакалаврського рівня ВО (протокол №4 від 20.02.23)

Фахівці, що отримали знання та навички за цією спеціальність відповідно до концепції подвійного призначення  та розвитку сектору безпеки і оборони України   (Указ Президента України від 14 березня 2016 року №92/2016) можуть виконувати обов’язки інженерів з обслуговування прицільно-навігаційних комплексів в авіаційних та ракетно-космічних військових частинах, здійснювати оновлення та модернізацію  парку бойової авіаційної техніки, забезпечувати уведення в експлуатацію авіаційних засобів багатоцільового призначення та безпілотних авіаційних систем з урахуванням вимог міжнародних стандартів. А як фахівці з комп’ютерних технологій знаходять широкий попит у багатьох галузях народного господарства в різноманітних компаніях, фірмах та організаціях, або засновують власні стартапи.