Напрями підготовки (спеціальності) (для випускових кафедр):

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма: «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Кваліфікації:

Бакалавр - Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

Магістр - Науковий співробітник (транспорт)

Відповідно з навчальним планом бакалавра студенти окрім дисциплін вищої школи  вивчають зокрема такі дисципліни:

Авіаційна специфіка університету  віддзеркалюється в наступних дисциплінах:

В рамках підготовки магістрів студенти вивчають такі дисципліни:

В циклі професійної підготовки студенти вивчають:

 

Освітньо-професійна програма: «Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем»

Кваліфікації:

Бакалавр - Інженер з комп'ютерних систем    

Відповідно з навчальним планом бакалавра студенти окрім дисциплін вищої школи  вивчають зокрема такі дисципліни:

Авіаційна специфіка університету  віддзеркалюється в наступних дисциплінах:

 

Кафедра авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів історично здійснювала підготовку фахівців з пілотажно-навігаційних (комп'ютерно-інтегрованих) комплексів і бортових систем автоматизованого управління. Авіаційний профіль спеціальності за якою здійснюється підготовка фахівців залишився й у теперішній час. Випускники кафедри за спеціальністю автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології затребувані на багатьох підприємствах авіаційної інфраструктури України, починаючи з розробки, виробництва, дослідження та обслуговування бортових комп'ютерно-інтегрованих комплексів і закінчуючи комплексами автоматизованого обслуговування аеропортів. Випускники кафедри затребувані на на багатьох високотехнологічних підприємствах України, зокрема це АНТК ім. Антонова, Арсенал, завод Артема, ДККБ «Луч», завод автоматики ім. Петровського, а також аеропорти міст України

Фахівці, що отримали знання та навички за цією спеціальність відповідно до концепції подвійного призначення  та розвитку сектору безпеки і оборони України   (Указ Президента України від 14 березня 2016 року №92/2016) можуть виконувати обов’язки інженерів з обслуговування прицільно-навігаційних комплексів в авіаційних та ракетно-космічних військових частинах, здійснювати оновлення та модернізацію  парку бойової авіаційної техніки, забезпечувати уведення в експлуатацію авіаційних засобів багатоцільового призначення та безпілотних авіаційних систем з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

Як фахівці широкого профілю зі спеціальності «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» – інженери з комп'ютерно-інтегрованих технологій та комп'ютерних систем – випускники кафедри знаходять широкий попит у багатьох галузях народного господарства, починаючи з фірм аграрного комплексу, фінансових установ та підприємств промислового комплексу і закінчуючи аерокосмічними науково-дослідними організаціями.