Напрями підготовки (спеціальності) (для випускових кафедр):

 

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація: «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Кваліфікації:

Бакалавр - Інженер з комп'ютерних систем    

Магістр - Науковий співробітник (транспорт)

Відповідно з навчальним планом бакалавра студенти окрім дисциплін вищої школи  вивчають зокрема такі дисципліни:

 • Комп'ютерні технології та програмування;
 • Електроніка та схемотехніка;
 • Метрологія, технологічні вимірювання та прилади;
 • Теорія автоматичного керування;
 • Проектування систем автоматизації;
 • Нейротехнології в комп’ютерно-інтегрованих системах;
 • Автоматизація технологічних процесів та виробництв, а також вибіркові дисципліни.

Авіаційна специфіка університету  віддзеркалюється в наступних дисциплінах:

 • Авіаційні прилади та бортові інформаційні системи;
 • Основи автоматизованого керування рухом повітряних суден;
 • Пілотажні комплекси.

В рамках підготовки магістрів студенти вивчають такі дисципліни:

 • Основи наукових досліджень;
 • Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів;
 • Прикладна теорія ідентифікації, а також низка вибіркових дисциплін.

В циклі професійної підготовки студенти вивчають:

 • Алгоритмічне та інформаційне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем;
 • Системи активного управління повітряними суднами;
 • Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден.

 

 

Кафедра авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів історично здійснювала підготовку фахівців з пілотажно-навігаційних (комп'ютерно-інтегрованих) комплексів і бортових систем автоматизованого управління. Авіаційний профіль спеціальності за якою здійснюється підготовка фахівців залишився й у теперішній час. Випускники кафедри за спеціальністю автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології затребувані на багатьох підприємствах авіаційної інфраструктури України, починаючи з розробки, виробництва, дослідження та обслуговування бортових комп'ютерно-інтегрованих комплексів і закінчуючи комплексами автоматизованого обслуговування аеропортів. Випускники кафедри затребувані на таких Київських підприємствах як: АНТК ім. Антонова, Арсенал, завод Артема, ДККБ «Луч», завод автоматики ім. Петровського, а також в аеропортах м. Києва.   

Фахівці, що отримали знання та навички за цією спеціальність відповідно до концепції подвійного призначення  та розвитку сектору безпеки і оборони України   (Указ Президента України від 14 березня 2016 року №92/2016) можуть виконувати обов’язки інженерів з обслуговування прицільно-навігаційних комплексів в авіаційних та ракетно-космічних військових частинах, здійснювати оновлення та модернізацію  парку бойової авіаційної техніки, забезпечувати уведення в експлуатацію авіаційних засобів багатоцільового призначення та безпілотних авіаційних систем з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

А як фахівці з комп’ютерних систем знаходять широкий попит у багатьох галузях народного господарства.   

© 2015-2017 Кафедра авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів. All rights reserved.