Расстояние между строками

Навчально-методичні матеріали видані кафедрою за останні роки


Дата випуску Назва Автор(и)
2005 Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден Підручник   Рогожин В.О.; Синєглазов В.М.Філяшкін М.К.
2019Мікроелектромеханічні системи: Навчальний посібник   Філяшкін М.К.
2003 Автоматизовані системи управління повітряних суден: Підручник   Синєглазов В.М.; Філяшкін М.К.
2017 Програмне забезпечення моделювання систем цивільної авіації: Навчальний посібник  Філяшкін М.К.; Калініченко В.В.; Кеменяш Ю.М.;
  Тупіцин М.Ф.
2011 Алгоритмічне забезпечення інерціально-супутникових систем навігаціїї: Монографія   Захарін Ф.М.; Синєглазов В.М.; Філяшкін М.К.
2019 Теорія автоматичного керування : Навчальний посібник   Аблесімов О. К.
2011 Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт   Аблесімов О. К.
2020 Дослідження мікроелектромеханічних систем: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт   Василенко М.П.; Мухіна М.П.; Синєглазов В.М; Філяшкін М.К.
2014 Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни "Основи автоматизованого керування рухом повітряних суден”   Філяшкін М.К.
2018 Основи автоматизованого керування рухом повітряних суден: лабораторний практикум    Козлов А.П.; Філяшкін М.К.
2009 Інерціально-супутникові навігаційні системи    Філяшкін М.К.; Рогожин В.О.; Скрипець А.В.; Лукінова Т.І.
2017 Комп'ютерні технології та програмування: Навчальний посібник    Юрченко О. С., Синєглазов В. М.
2007 Комп'ютерні технології. Розширення можливостей інтерфейсу користувача: Лабораторний практикум    Юрченко О. С., Синєглазов В. М.
2013 Electronics and Microprocessor Technology. Electronics: Manual    Sergeyev I.Yu.
2021 Electronics and Circuit Technology. English/Russian: Manual    Sergeyev I.Yu.
2010 Aircraft Active Control Systems. Study Guide    Sineglazov V. M., Filyashkin Μ. К., Tupitsin M. F., Gurska О. О.
2012 Графічне і геометричне моделювання та інтерактивні системи: Навчальний посібник    Тупіцин М.Ф., Луцький М.Г.
2012 Сучасна теорія керування: Методичні вказівки до лабораторних робіт Частина І.    Аблесімов О. К.
2013 Сучасна теорія керування: Методичні вказівки до лабораторних робіт Частина IІ.    Аблесімов О. К.
2015 Автономні системи навігації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування    Рогожин В.О.; Скрипець А.В.; Філяшкін М.К.; Мухіна М.П.
2017 Memristors and nonvolatile random access memory (NVRAM) in nanoelectronics    Sineglazov V. M.; Zelenkov A. A.; Askerov Sh. I.
2015 Відновлювальна енергетика    Синєглазов В. М. та інші
2015 Автоматизація технологічних процесів. Навч. посібник    Синєглазов В.М., Сергеєв І.Ю.
2021 Airplane Autonomous Navigation Systems: Manual    Mukhina M.P., Rogozhyn V.O., Skrypets A.V., Filiashkin M.K.
2006 Графічне і геометричне моделювання та інтерактивні системи. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи    Тупіцин М.Ф., Козлов А.П.
2015 Теорія ідентифікації    Синєглазов В.М., Сільверстов А.М.
2020 Автоматизований захист ЛР з дисципліни "Мікроелектромеханічні системи"
(архів програми авт. тестування)
   Філяшкін М.К.
2022 Дослідження систем автоматичного управління повітряних суден:   Лабораторний практикум    Бортін Є.П., Філяшкін М.К.
2023 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт    М. К. Філяшкін, О.І. Смирнов, М.П. Василенко