Наукові здобутки професорсько-викладацького складу кафедри у профілях наукометричних баз даних

 Аблесімов
 Олександр
 Костянтинович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OItKhf8AAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Ablesimov_Aleksandr

 Василенко
  Микола
 Павлович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vb07NzkAAAAJ&hl=uk

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Vasylenko

 Зіганшин
  Анвар
 Абдулович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=N1OZdbsAAAAJ&hl=en

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Anwar_Zihanshin

 Калініченко
 Володимир
 Володимирович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=k5gp7XoAAAAJ

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Kalinichenko

 Кеменяш
 Юрій
 Михайлович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jwf3BBgAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Yu_M_Kemenyash_Yu_M_Kemenyash

 Козлов
 Анатолій
 Павлович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=l6OVX1wAAAAJ&gmla=AJsN-F4XKq6nGFODAl6eSS16M5ZPSe4k1QI-kWKROvItQ9HWAQMyf8KFH0L_geoKUs7ziYDO9kvglguK64xY21_ML2EP73QgwwQJa_rLlhKNMfXzXbB6AfkTziONvtPyAtYn39Jr_OSFvwww34CdJCxbRVT2yKGv9w

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Anatoliy_Kozlov

 Красноусова
 Ольга
 Юріївна

Профіль Google Scholar

https://www.researchgate.net/profile/Olga_Krasnousova

Профіль Research Gate

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&

 Мухіна
 Марина
 Петрівна

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=51IxJk4AAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Mukhina

 Опанасюк
 Юрій
 Арценович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QRHEWv8AAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

www.researchgate.net/profile/Yuriy_Opanasiuk

 Пантєєв
 Роман
 Леонідович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=we1mBSIAAAAJ

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Roman_Pantyeyev

 Сєргеєв
 Ігор
 Юрійович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uCefugMAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Igor_Sergeyev

 Синєглазов
 Віктор
 Михайлович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=t_9xhA0AAAAJ&hl=ru&authuser=1

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Sineglazov

 Тупіцин
  Микола
  Федорович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DhasRnYAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Mikola_Tupitsyn/stats

 Філяшкін
 Микола
 Кирилович

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=pOJT4RkAAAAJ&hl=en

Профіль Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Filyashkin