Расстояние между строками

Організація та проведення освітнього процесу на кафедрі та в університеті
відповідно до законодавства України та стандартів вищої освіти регламентується
«Положенням про організацію освітнього процесу в НАУ»
Головним і стратегічним напрямком діяльності університету є забезпечення його стійкого розвитку та інтегрування у світовий освітньо-науковий простір на засадах якісної освітньої та наукової діяльності
як це декларується політикою Університету в сфері якості.