Расстояние между строками Обтекание

На кафедрі Авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів відбувся захист бакалаврських кваліфікаційних робіт випускників освітньо-професійних програм "Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва" та "Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем"

У 2024 році кафедра випустила 52-ох бакалаврів з кваліфікацією
"Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"


Багато доповідей викликали великий інтерес завдяки науковій новизні та практичній значущостіРезультати захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт були обговорені на засіданні кафедри АКІК. Зауваження, що були виказані на засіданні будуть враховані при плануванні навчального процесу кафедри.