Доцент кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів ННІІДС, дата народження – 21.07.1940 р. В 1965 р. закінчив Державний університет ім. Т.Г.Шевченко, механіко-математичний факультет, за спеціальністю «механіка». В 1965-1969 р. працював інженером в СКБ завода ім. Петровського. З 1969 року працює у НАУ (тоді – КІІЦА), інженером, ст.. інженером Науково-дослідного відділу КІІЦА, з 1976 р. працював асистентом, потім ст. викладачем. З 2001 року Козлов А.П. працює доцентом кафедри АКІК. У 2002 році захистів дисертацію на тему «Системы управления маловысотным полетом воздушных судов с емкостными преобразователями», спеціальність - 05.13.03 -“Системы и процессы управления” Основний напрям наукової діяльності Козлова А.П. це розробка та дослідження ємнісних перетворювачів з неоднорідним електромагнітним полем. Козлов А.П. є провідним викладачем з дисциплін «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади», «Авіаційні прилади та інформаційні системи» та «Проектування систем автоматизації». Козлов А.П. активно працює в науці. Автор 48 наукових статей, 6 авторських свідоцтв на винахід, 4-х патентів України. Щорічно бере активну участь у наукових конференціях та виставках. За участь у виставковій презентації НАУ на VI міжнародному авіаційно-космічному салоні «Авіасвіт-XXI» нагороджений грамотою. В плані організаційно-методичної роботи відповідає за роботу кафедри з ІЗДН, виконує роботу нормоконтролера кафедри. Проводить навчально-виховну роботу з студентами, є куратором студгрупи 436-КП. Бере активну участь в організації та проведенні наукової роботи зі студентами. Під його керівництвом студенти регулярно беруть участь у науково-технічних конференціях, виставках та конкурсах. За останні 4 роки студентами одержано понад 10 почесних грамот за призові міста та активну участь.