Професор кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів Національного авіаційного університету. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць у галузі ІТ-технологій, серед яких два навчальних посібники і 99 винаходів. Результати його досліджень та винаходів впроваджено в країнах пострадянського простору, зокрема в Україні, Росії та Естонії, на підприємствах радіоелектронної, астрофізичної та аерокосмічної галузей та в навчальному процесі НТУУ «Київський політехнічний інститут» та НАУ. Пройшов річне стажування в Будапештському технічному університеті (Угорщина). Протягом тривалого часу очолював навчальний центр «Фесто Дідактик Київ» всесвітньо відомої в галузі автоматизації фірми FESTO (Німеччина), а також Інститут лінгвістики та інформаційних технологій. Нагороджений нагрудним знаком «Винахідник СРСР»; має нагороди міжнародних організацій – FDJ (1972) і Rotary International (2012). Автор 12 книг не технічного змісту, загальним обсягом понад 4 тисячі сторінок. Дипломований інструктор з гірських лиж та гірського туризму. Хобі - мистецтво, спорт, подорожі, бардівські пісні. Викладає курси лекцій: - Автоматизація технологічних процесів та виробництв (англійською мовою) - Електроніка та мікропроцесорна техніка (ч.1 – Електроніка) (англійською мовою)