Старший викладач кафедры авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів ННІІДС. Закінчів КІІЦА (Київський інститут інженерів цівільної авіації) в 1974 році, факультет автоматики та обчислювальної техніки. В НАУ працює з 1974 року, 1974-1986 на кафедрі вищої математики, з 1986 по теперішній час на кафедрі АКІК ННІІДС. Калініченко В.В. є провідним викладачем з навчальних дисципліни «Проектування систем автоматизації», «Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів», довгий час читав лекції і проводив лабораторні заняття з дисциплін «Аналітичне конструювання динамічних систем» та «Оптимальні і адаптивні системи керування». Область наукової діяльності - методы оптимизации, аналитическое конструирование динамических систем, аналіз та синтез в багатовимірних системах, автор 14 наукових статей, бере участь у наукових конференціях та виставках. В плані організаційно-методичної роботи відповідає за розробку та оформлення навчальних та робочих навчальних програм з читаємих дисциплін кафедри, виконує обов’язки секретаря кафедри. Проводить навчально-виховну роботу зі студентами, є куратором групи 532-КП. Бере активну участь в організації та проведенні наукової роботи зі студентами. Під його керівництвом студенти беруть участь у науково-технічних конференціях, виставках та конкурсах.